Schiedammers & de stad samen aan de slag

15. Elke wijk een EIGEN innovatieve ontmoetingsplek

Er kan een natuurlijke plaats gaan ontstaan in wijken waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. De indiener stelt voor om bestaande voorzieningen, services en diensten van professionals en vrijwilligers beter te koppelen. In de regio Drechtsteden zijn er al diverse nieuwe innovaties door ontstaan. Denk aan een Wijkleerbedrijf, het Wijkrestaurant Van Harte, de Formulierenbrigade, het Schuldmaatjesproject, de Buurtbemiddeling, etc.

De indiener stelt dat de gemeente nu al per wijk op de hoogte is van aanwezige voorzieningen, lopende en komende projecten, de kenmerken van die wijk en van specifieke aandachtspunten. Dit vormt de basis om vanuit al bestaande samenwerkingsvormen een plek per wijk aan te wijzen. De gemeente kan dit faciliteren door twee wijken aan te wijzen als best-practise omgeving. De gemeente kan in deze wijken samen met de bewoners een stuurgroep vormen. De werkgroep kan bestaan uit direct betrokkenen uit deze wijk.

Alle professionals en vrijwilligers kunnen samenwerken binnen een juridische vorm zoals een co-operatie. Dit versterkt het eigenaarschap van de leden en vergroot de eigen regie. Het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw concept, helpt burgers naar meer eigen regie. Daarnaast zorgt het voor meer verbinding met de directe woonomgeving. De gemeente kan hiermee voorzien in services en diensten die voldoen aan de kaders van de nieuwe WMO-wetgeving. Dit ontwikkelproces geeft nieuwe vormen van samenwerking die leiden tot nieuwe oplossingen. Kennis en kunde van de professionals kunnen ten dienste staan van deze beweging.

Het knelpunt is altijd de kosten van een gebouw. Voor de opstartfase – de eerste twee jaar – zou er een symbolische oplossing door profit- en non profit-partijen gevonden moeten worden. Daarnaast moet het concept goed ontwikkeld worden, wat een goede projectleider vergt. Burgers kunnen wel voor de diensten betalen tegen kostprijs.


buttons_via-ander-kanaal_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.