Schiedammers & de stad samen aan de slag

14. Luisteren voordat je beleid formuleert

De gemeente, zo vindt de indiener van dit voorstel, moet de burger als haar primaire klant en opdrachtgever gaan beschouwen. Ambtenaren zouden de burger – compleet met eigen kennis en eigen mening – moeten zien als de belangrijkste partner bij de planontwikkeling en uitvoering van hun werk. Nu worden plannen intern langdurig uitgewerkt en uitgekauwd, vervolgens extern verdedigd en niet meer essentieel veranderd. Het kan veel tijd en geld schelen als ambtenaren de burgers eerst vragen naar de problemen of wensen. Nu wordt helaas veel tijd besteed aan uitleggen en verdedigen waarom een plan of beleid wèl juist is in de ogen van de ambtenaar.

Ambtenaren zouden zich bij het begin van ieder project of beleidsvoornemen beter kunnen oriënteren door met de burgers te gaan praten en vooral goed te luisteren. Pas daarna kunnen ze een voorstel formuleren dat uiteindelijk tot beleid of uitvoering leidt. Burgers kunnen de gemeente zo serieus meehelpen om tot een goed voorstel te komen.

Daarmee kan het eeuwig diepgewortelde wantrouwen van de Schiedamse burger t.a.v. gemeente en politiek worden doorbroken. En zo kunnen de kwaliteit van de beleidsvoorstellen en projecten verbeteren. Het draagvlak en de acceptatie voor de mindere plezierige kanten van projecten en beleid worden bij de burgers sterk vergroot. Uiteindelijk wordt veel minder tijd verknoeid met lange discussies, inspraakprocedures en bezwarenprocedures.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.