Schiedammers & de stad samen aan de slag

123. Een tweeweg-informatiesysteem van buurten met de gemeente

Indiener stelt voor dat er meer buurt-gericht moeten worden gecommuniceerd. Op de website www.schiedam.nl kan per buurt een onderdeel worden ingericht. Bijvoorbeeld: www.schiedam.nl/woudhoek. Op die buurtpagina’s worden informatie, reacties op klachten, etc. bijgehouden, zodat iedereen altijd op de hoogte is wat er speelt in de buurt. Op die manier wordt de reactie op een klacht of vraag ook direct bekend in de hele buurt. Dat voorkomt dat er meerdere malen voor dezelfde klacht naar de gemeente wordt gebeld.

Schiedammers, de gemeente en professionals kunnen dit samen gaan doen door allemaal informatie aan te leveren. Zo ontstaat een snellere communicatie en een betere informatie op het terrein dat bewoners het meest interesseert: hun eigen buurt.

De indiener denkt dat dit budgetneutraal moet kunnen. De informatie is tenslotte beschikbaar. Wel is er een eenmalige kostenpost voor de aanpassing van de gemeentelijke website. De gemeente kan dit samen met sponsors betalen. Sponsors kunnen bijvoorbeeld advertenties plaatsen.


buttons_geen-interesse-meer_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.