Schiedammers & de stad samen aan de slag

122. Bestrijding van armoede

Laten we proberen meer bekendheid te geven aan de organisaties en personen die gratis hulp kunnen geven aan arme mensen. Denk aan De Zonnebloem, Buren en gratis inloop bij vele instellingen. Dit kan ook in de vorm van advertenties.De indiener denkt dat het maatschappelijk werk hierin een rol kan spelen. Hij denkt dat je dit regelmatig bekend moet maken onder de kop: GRATIS HULP!

Hij denkt dat dit kan worden betaald door adverteerders.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.