Schiedammers & de stad samen aan de slag

121. Informatie visualiseren voor armoedebestrijding

Veel inwoners van Schiedam zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden in het kader van de armoedebestrijding. Zij lezen de plaatselijke kranten niet, letten niet op posters of flyers of zijn niet genoeg geletterd om het geschreven woord te lezen of te begrijpen.

Op veel plaatsen in de stad staan schermen waar informatie draait over de organisatie, denk aan huisartsenpraktijken, ziekenhuis, scholen, bibliotheek, stadswinkel, scholen, wijkcentra, woningbouwvereniging, werk en inkomen. De informatie wordt continu herhaald en wanneer er lange wachttijden zijn, zijn dit juist bij uitstek de perfecte plekken om gemeentelijke informatie te laten zien. Niet in woord, maar in beelden waarop gewone Schiedammers uitleggen welke maatregelen de gemeente in het kader van armoede neemt, de regelingen die er zijn, enzovoorts.

Op veel plekken kan er in de buurt van het scherm een vrijwilliger zijn die direct verdere informatie geeft. De filmpjes kunnen in verschillende talen opgenomen worden, en ook worden verspreid over de moskeeën, en koffiehuizen.

De indiener stelt voor dat de gemeente de opdracht geeft om de filmpjes te maken, niet met acteurs, maar misschien met bekende Schiedammers. De gemeente kan samen met Schiedammers gesprekken voeren met organisaties waar de info uiteindelijke vertoond gaat worden. Bewoners kunnen zich aanmelden als vrijwilliger om directe informatie te geven. Dit is met een kleine training snel te realiseren. Zo komt de informatie sneller bij de Schiedammers, mensen kunnen direct in actie komen wanneer dit nodig is, en de gemeente hoeft veel minder moeite te doen om belangrijke informatie bij de burger te krijgen.

De indiener heeft dit plan al eerder ingediend bij de regiegroep Bewonersbudget. Toen werden de opstartkosten beraamd op ongeveer € 6.000. Andere kosten zitten in het up to date houden van de informatie. Indiener vindt dat de gemeente dit zou moeten betalen, maar denkt dat het uiteindelijk zeker kostenbesparend zal zijn!


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.