Schiedammers & de stad samen aan de slag

120. Gat van Bolmers: woningen i.p.v. winkels

Plannen van jonge creatieven voor Gat van Bolmers nu in behandeling

De plannen van de jonge creatieven, waaronder architecten, binnenhuisarchitecten, kunstenaars, een smid, etc. zijn inmiddels in behandeling. De panden Broersvest 99 en Broerveld 128-130 zijn gesloopt en de grootte van het park wordt nu zichtbaar. Klik op onderstaande foto en bekijk het filmpje van PopUpTV waarin de plannen worden besproken met de jonge creatieven en twee wethouders.

PopUpTv beginscherm

Jonge creatieven aan de slag met ‘het gat’

Onder het ‘Gat van Bolmers’ wordt het stuk grond bedoeld tussen de Broersvest en Broersveld waar wethouder Bolmers in de zeventiger jaren een ‘gat’ sloeg en wat tot op heden nog geen permanente invulling heeft gekregen. Soms staat de markt er op vrijdag. En sinds 2013 is het als groene proeftuin ingericht met verplaatsbare kruiden- en groenbakken.

Eigenlijk is de naam voor dit gebied niet goed. Het is veel groter. De panden aan de Broersvest 99 (Habo-pand) en Broersveld 128-130 worden binnenkort gesloopt. Op dat moment ontstaat er een ruimte van bijna 2000 vierkante meter en daarmee kun je heel veel doen.

Een groep jonge en creatieve Schiedammers is, na een open uitnodiging van de gemeente, aan de slag gegaan om een voorstel te ontwikkelen. In die groep zitten ook architecten, ontwerpers, kunsthistorici, etc. die met kennis van zaken kunnen ontwerpen.

In het kader van SchiedamsDOEN worden haalbare voorstellen zo mogelijk ook uitgevoerd. Het is het een interessante ontwikkeling, want nu maakt niet de gemeente een plan en legt dit voor aan de bewoners, maar maken bewoners een plan en leggen dit voor aan de gemeente. De regie op de ontwikkeling ligt bij de actieve groep bewoners!

Maandag 14 april zijn de ideeën van de creatieve groep tijdens de inloopavond aan de bewoners en winkeliers van de Broersvest en Broersveld gepresenteerd. En de reacties waren positief. Met een grote werkmaquette op tafel konden suggesties meteen zichtbaar gemaakt worden. Nu moet het plan verder worden uitgewerkt. Er komt een definitief voorstel dat nog een keer aan de bewoners (en de stad) wordt voorgelegd. Daarna moet het geheel uitgewerkt en uitvoerings-gereed worden gemaakt.

De groep jonge creatieven presenteerden hun plannen in een flexibele maquette.

De groep jonge creatieven presenteerden hun plannen in een flexibele maquette.


Het ingediende voorstel

Tussen de Broersvest en Broersveld ligt het zogeheten Gat van Bolmers. Het wacht al sinds 1972 op een nieuwe invulling. De indiener wil er graag een appartementen-complex realiseren met uitzicht op de Broersvest. Hij denkt aan Singelwijck, zes à zeven verdiepingen hoog, met vanaf de vierde verdieping een verspringende gevel boven het trottoir. Dat kan omdat aan de overzijde het Emmaplein ligt. Voor de Armenschool ziet hij een plein met terras voor zich, vanaf de Broersvest bereikbaar via een doorgang op straatniveau, zoals gebouwd aan de Kegelstrasse naar idee van Hundertwasser. Aan de Broersveld-kant wil hij een onderbreking in de bebouwing handhaven. De achterzijde van het complex loopt trapsgewijs af in hoogte naar de lagere bebouwing van het Broersveld.

Hiermee realiseert Schiedam een einde aan het Gat van Bolmers en wint een bebouwing met grondopbrengst voor de gemeente. Een sierlijk aanzicht, in plaats muren van afgebroken panden.

Met dit soort verspringende appartementen is ervaring opgedaan in Crooswijk  aan de Boezembocht, bij Humanitas aan de Bergweg in Rotterdam en bij Het Open Venster, een school in aanbouw aan de Catullusweg in Rotterdam door Spee architecten.

De indiener heeft geen idee hoeveel deze nieuwe werkwijze kost. De investering kunnen de kopers betalen na ontwikkeling door de projectontwikkelaar.


buttons_geen-interesse-meer_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.