Schiedammers & de stad samen aan de slag

12. Aanspreekbare ambtenaren op flex-werkplekken

Ambtenaren zijn moeilijk aanspreekpaar voor bewoners, zo stelt de indiener van dit idee vast. Wanneer de kloof tussen de inwoners en ambtenaren kleiner wordt, zal er meer wederzijds respect ontstaan.

De indiener stelt voor om buurthuizen of andere leegstaande gemeentelijke eigendommen in te richten met flex-werkplekken voor de ambtenaren. Zo creëer je voor  bewoners een laagdrempelige entree, zodat zij daar makkelijker met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Veel Schiedammers zijn al als vrijwilliger bezig, maar kunnen niet altijd een oplossing aanbieden omdat zij niet over de informatie beschikken die voor een ambtenaar wel makkelijk te verkrijgen is. Het zou fijn zijn als iedere Schiedammer direct in contact kan komen met een ambtenaar die kan doorverwijzen of advies kan geven hoe te handelen. De ambtenaar kan gewoon op de flexplek zijn werk blijven doen en zal meer direct met Schiedam betrokken raken. Ambtenaren leren meteen iets over de wijk, de straat en woonomgeving.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.