Schiedammers & de stad samen aan de slag

117. Cultureel platform

Niet alle Schiedammers met een andere cultuur of religie worden bereikt via het huis-aan-huis-blad of de buurtvereniging. De indiener stelt voor om een platform te creëren voor alle culturen en geloven. Daar kunnen besturen van deze culturele en religieuze groepen terecht om problemen of boodschappen uit te wisselen tussen de gemeente en hun leden.

De indiener zou een zelfde platform willen als in Rotterdam bestaat: het Platform L&R (zie http://platformlenr.nl in Rotterdam). Dat platform omschrijft zich als volgt: “Wij zijn een vereniging met leden van verschillende religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke organisaties. Wij putten ieder op onze eigen wijze inspiratie, kracht en inzicht om onze menselijkheid te ontwikkelen en onze waarden te ontluiken. Wat ons bindt is dat gezamenlijkheid ons vertrekpunt is en dat we van daaruit van betekenis kunnen zijn voor anderen door te handelen vanuit de essentie van liefde, mededogen, barmhartigheid en medemenselijkheid. Onze leden zijn zich er door hun lidmaatschap van bewust dat er naast hun eigen organisatie meerdere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zijn die voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers betekenis hebben.”

De gemeente Schiedam kan het platform subsidiëren. De leden van het platform kunnen het initiatief nemen om met hun eigen organisatie een bijeenkomst te organiseren, waar allerlei leden van de verschillende groeperingen terecht kunnen komen.

Schiedammers en de gemeente winnen hiermee een betere samenleving waar verschillende culturen en geloven elkaar respecteren. De Schiedammers zullen dan een betere leefomgeving creëren.

In Rotterdam kost dit platform naar schatting € 30.000 per jaar. Aangezien Schiedam kleiner is, zou het hier minder hoeven kosten. De indiener denkt dat een deel kan worden betaald door de gemeente Schiedam, en een ander deel door de verschillende organisaties.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.