Schiedammers & de stad samen aan de slag

115. Welzijn op recept

Huisartsen en eerstelijnsprofessionals kunnen met ‘welzijn op recept’ verborgen eenzaamheid aanpakken. Eenzame ouderen (en ook andere doelgroepen) slikken onnodig veel medicijnen. Een grote groep teruggetrokken mensen wordt op dit moment overbehandeld met slaap- of kalmeringsmiddelen of anti-depressiva of verwezen naar specialistische of geestelijke gezondsheidszorg.

Om dit groeiende probleem aan te pakken adviseren welzijnswerkers in de wijk huisartsen gebruik te maken van ‘welzijn op recept’. Verwijs deze mensen door naar een welzijnswerker in de buurt om het gesprek aan te gaan. De welzijnswerker (of speciaal getrainde vrijwilligers) gaat dan op bezoek bij die persoon, die dan samen met degene gaat kijken wat de oplossing zou kunnen zijn.

Indiener stelt voor een overleg te plannen met betrokken partijen, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, opbouwwerkers en senioren welzijn en een aantal betrokken bewoners die hierover mee willen denken. Zo kan de eenzaamheid onder burgers in kaart worden gebracht. Bewoners die eenzaam zijn, komen hierdoor weer in contact met mensen uit hun buurt. Voor de gemeente is het van groot belang dat zij gezonde burgers heeft.

Hierover is een onderzoek van het Trimbos instituut door Henny Sinnema beschikbaar. De werkwijze is afkomstig uit Nieuwegein en wordt nu ook in Zwolle, Gouda en Lelystad toegepast.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.