Schiedammers & de stad samen aan de slag

113. Help mensen met minder dan 110 procent van het minimuminkomen

Mensen die proberen zo lang mogelijk buiten de bijstand te blijven, en allerlei baantjes uitvoeren maar toch onder het bestaansminimum zitten, kunnen vaak geen gebruik maken van regelingen zoals mensen die wel in de bijstand zitten. Deze groep is ook vaak niet in beeld. Deze doortastende mensen, die vaak niet meer verdienen dat 110 procent van het minimumloon, komen pas in beeld als het te laat is en als zij al in de schulden zitten.

De indiener stelt voor deze mensen preventief te benaderen. De gemeente kan er via de Belastingdienst achter komen welke mensen een laag inkomen hebben. De gemeente kan ze aanschrijven met de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning. Schiedammers en de gemeente winnen hiermee dat er preventief gehandeld wordt voor de minima met een baan. De indiener denkt dat de gemeente en sponsors dit kunnen betalen.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.