Schiedammers & de stad samen aan de slag

111. De Geldkrant

Als je minder geld te besteden hebt, is het belangrijk te weten welke aanvullende mogelijkheden er zijn. De indiener stelt voor een Geldkrant uit te brengen met voorlichting voor mensen over de gemeentelijke belastingen, en de mogelijkheden voor aanvullende bijstand. Chronisch zieken kunnen zo ook informatie krijgen over waar zij extra middelen kunnen krijgen voor al hun kosten.

De gemeente kan deze krant samen met Schiedammers maken die hier direct bij betrokken zijn. Het liefst in grote letters en met een goede lay-out. De Geldkrant kan ook als lesmateriaal gebruikt worden.

Als er goede voorlichting is, zowel voor mensen die al minder te besteden hebben, als (preventief) voor mensen die het minder (dreigen te) gaan krijgen, blijft er geld over bij de gezondheidszorg omdat mensen niet in de stress raken.

In Den Haag wordt deze krant al uitgegeven door de seniorenorganisaties. De indiener denkt dat met gratis inzet van de lay-outgroep, alleen de drukkosten moeten worden betaald. Dit zouden de gemeente en sponsors moeten betalen.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.