Schiedammers & de stad samen aan de slag

11. Vergroening kades

Samen kijken naar detail-onderdeel kades

De kades vormen een onderdeel van de Groen-Blauwe Structuurvisie. Binnen de gemeente Schiedam is Bart Heinz daar projectmanager voor. Hij legt uit: “De Groen-Blauwe Structuurvisie is een beleidsstuk, een soort bestemmingsplan voor de langere termijn voor al het water en groen binnen de gemeente Schiedam. Het plan heeft al ter visie gelegen voor inspraak. Naar verwachting zal het plan eind 2014 of begin 2015 worden vastgesteld in de raad. In dit plan worden ook alle plannen voor de kades meegenomen. De Schie-oevers zijn zelfs al concreet in uitvoering.”

Het ingezonden voorstel

Al jaren wordt gesproken over de vergroening ten westen van de Schie of de wandelpromenade langs de ’s Gravelandsekade. Dit wandelpad naar Delft is praktisch moeilijk haalbaar omdat er veel bedrijven direct aan de Schie zijn gevestigd. De kade moet echter nodig worden vernieuwd. Omdat de brandweer via de kade bij de huizen moet kunnen komen, moet de kade worden vrijgehouden.

Waterstaat wil geen bomen i.v.m. opdruk van de wortels. De omwonenden zijn bang dat een randje gras al snel een hondentoilet wordt en duur is in onderhoud. En wanneer achter de bestaande tuinen een pad wordt aangelegd, moeten minstens negen bomen en enkele vruchtdragende struiken worden gerooid. Aan de noordzijde van de Schie, bij de Delflandseweg 3 en 5, ligt een leidingenstraat voor water met vele afsluiters en een regelkast die de afsluiters bedient. Kortom: aanpassing van dit gebied kost veel geld.

Daarom stellen de indieners voor om de kade op te knappen, het bestaande groen niet weg te halen en de kade met plantenbakken met hoge rand in te richten. Op deze wijze kunnen de honden er geen gebruik van kunnen maken. De bewoners (waarvan er al meer dan 40 jaar wonen) onderhouden nu al een deel van het groen en willen dat ook blijven doen. Daarom willen zij graag samen met de ambtenaren overleggen over groene mogelijkheden die minder geld kosten en voor alle partijen goed zijn.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.