Schiedammers & de stad samen aan de slag

107. Duurzame Nolenslaan

De indiener heeft een voorstel om alle partijen aan de Nolenslaan eigenaar te laten worden van een eigen energievoorziening. Hij stelt voor om een plan op te zetten voor energiebesparing en energiefuncties. Hierin betrekt hij bewoners en gebruikers van gebouwen – zoals woningen, winkels, publieke gebouwen en kantoren – en de openbare ruimte zoals de straatverlichting aan de MGR. Nolenslaan in Nieuwland. De stichting ‘me & society’ organiseert in samenwerking met Bas Nederland daarvoor een Startmeeting en maakt het actieplan. Het plan wordt uitgewerkt op basis van het ‘Weg naar Nul’-principe. Met de Weg naar Nul gaat men optimaal gebruik maken van het vastgestelde energiebudget. Dit is het maandbedrag dat men aan energie uitgeeft, inclusief onderhoud en investeringen. Er wordt dus niet meer geld uitgegeven aan energie dan dat nu gebeurt.

De Weg naar Nul begint met een Startmeeting die inzicht geeft in wat nu wordt uitgegeven aan energie en waar deze energie naartoe gaat. Vanuit deze Startmeeting wordt de eerste fase van de Weg naar Nul duidelijk gemaakt in een actieplan. Met behulp van dit plan worden maatregelen genomen die nodig zijn om zo effectief mogelijk tot energie-onafhankelijkheid te komen.

Energie lijkt op korte termijn het meest haalbare domein waarin vorm kan worden gegeven aan de ‘levende stad’. Al het geld wat nu aan energie wordt uitgegeven, verdwijnt uit de wijk. Een deel gaat naar energiebedrijven, een ander deel verdwijnt in de vorm van belastingen. Dit is zonde, aangezien de wijk Nieuwland ook eigenaar kan worden van haar eigen energievoorziening. Hierdoor wordt waarde (geld) voor de wijk behouden. Dit kan vervolgens worden ingezet voor andere zaken. Het is belangrijk dat de bewoners en winkeliers actief betrokken worden bij het initiatief.

Om ‘de levende stad’ een succesverhaal te maken voor de hele wijk, is participatie van de woningbouwvereniging en haar huurders – dus de bewoners van de Nolenslaan – belangrijk. Maatregelen die dicht bij mensen worden aangebracht, maken alle inspanningen ook erg zichtbaar. Denk hierbij aan (buitenpad)verlichting en zonnepanelen. Net als bij ondernemers is het duidelijk dat er nog ‘laaghangend fruit’ is, dat direct (rendabele) successen kan opleveren. Dit moet echter wel in kaart worden gebracht, gekoppeld aan een actieplan.

Uit het onderzoek is gebleken dat er bij de verschillende winkeliers nog veel laaghangend fruit is op het gebied van energiebesparing. Door gezamenlijk de Weg naar Nul in te slaan, zijn hier veel voordelen te behalen. Denk aan:

  • Energiebesparing
  • Kostenbesparing
  • Voordelig tarief inkoop energie
  • Voordelige inkoop energiebesparende maatregelen.

Net als de flats kenmerken de basisscholen zich door een relatief laag energieverbruik en dus relatief hoge energiekosten per kWh. Energiebesparing en opwekking zijn snel rendabel te maken. Onderwijs de primaire taak van een school, dus wordt er vaak te weinig gedaan aan energiemanagement. Scholen bieden een uitgelezen kans om het idee van de levende stad dichtbij mensen binnen de wijk te krijgen. Er is geen betere manier om duurzaamheid in het onderwijs te verwerken, dan om samen met de scholieren de school daadwerkelijk te gaan verduurzamen.

Het is van cruciaal belang dat de gemeente haar regiefunctie in dit initiatief optimaal invult. Dit proces dient een impuls te krijgen d.m.v. een startkapitaal vanuit de gemeente. Daarnaast moet er politieke druk worden uitgeoefend op de woningcorporatie om het plan te realiseren.

De betrokkene partijen (stichting Me & Society, Woonplus, Winkelstraatmanager Nieuwland, Greenwafesystems, Schiedams Energie Collectief en BAS Nederland) hebben de intentie om dit initiatief in een brede context te plaatsen, waarmee een impuls wordt gegeven aan ‘de wijkondernemingen’. Het geeft op wijkniveau vorm aan een circulaire economie door de verschillende kringlopen van energie, water, voedsel en afval daadwerkelijk kort te sluiten.

Het realiseren van dit plan ongetwijfeld leiden tot duurzame maatschappelijke participatie van de bewoners. Met dit plan willen de indieners een bijdrage leveren aan de verbetering van de sociaaleconomische positie van de kwetsbare groepen in de wijk.

In Nederland zijn soortgelijke initiatieven in betere wijken opgevoerd. Nieuwland kan een primeur status krijgen, wanneer ze zich als krachtenwijk met duurzame energie in samenhang met duurzame participatie bezighoudt.

Naar schatting is voor het opstellen van het actieplan en de procesbegeleiding een bedrag van € 25.000,- nodig. Dit bedrag kan komen uit een cofinanciering van de gemeente en de woningcorporatie.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.