Schiedammers & de stad samen aan de slag

106. Een boom om van te eten

De indiener stelt voor om samen, ambtenaren en bewoners, een schouw of buurtwandeling te houden om plekken te vinden om nieuwe bomen te planten die zorgen voor voedsel dat geplukt kan worden. Denk aan kersen, appel, peer, kastanjes, citroen, olijven, etc. Je kunt tijdens zo’n schouw tevens bekijken welke bomen op termijn vervangen moeten worden door bomen met eetbare vruchten.

Indiener stelt voor dat je dit tijdig aankondigt zodat alle ambtenaren die te maken hebben met de besluitvorming, aanwezig zijn, evenals bewoners die er belangstelling voor hebben. De uitkomsten worden getekend en via de website aangekondigd.

De kinderen van de basisscholen kunnen de bomen planten en adopteren. Voedsel uit je eigen wijk eten draagt bij aan duurzaamheid, herkenbaarheid (“hé, daar groeit een appel!”) en het eten ervan kost niets. De buurt let op de bomen en draagt er zorg voor. Het vormt een mooie aanvulling op buurten die zelf zorgen voor het planten en verbouwen van voedsel voor eigen gebruik of voor levering aan de Voedselbank.

De indiener weet dat hiermee in het buitenland al ervaring is opgedaan. Hij weet niet hoeveel dit kost, maar het lijkt hem niet duurder dan het planten van bomen die er al zijn. Het is misschien iets voor de nieuwe plekken. Hij stelt voor dat de gemeente er €  3.000 voor uittrekt.


Dit voorstel is

buttons_afgerond_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.