Schiedammers & de stad samen aan de slag

105. Werknemers-vrijwilligerswerk

Door als ambtenaren vrijwilligerswerk te gaan doen in de stad Schiedam wordt een gevoel van TROTS en VERBONDENHEID gecreëerd. De indiener stelt voor dat de gemeente vrijwilligerswerk stimuleert door dit te faciliteren: medewerkers mogen 1 dag per jaar onder werktijd vrijwilligerswerk doen. Hierdoor kunnen de ambtenaren enthousiast worden gemaakt voor vrijwilligerswerk en zetten ze dit wellicht voort.

De gemeente kan samen met de bewoners en organisaties een ‘match beurs’ organiseren, waar vraag en aanbod samenkomen.

Hierdoor wint de gemeente aan positief imago: vrijwilligerswerk kan de uitstraling van de organisatie positief beïnvloeden. Door een goed doel in de gemeente te steunen hebben ambtenaren meer contact met de bewoners en met organisaties in Schiedam. Vrijwilligerswerk kan ook werken als teambuilding. Door vrijwilligerswerk te doen kan je nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Het idee Werknemers-vrijwilligerswerk is niet nieuw en bestaat al. Er zijn tal van voorbeelden te vinden, zoals de gemeenten Amsterdam, Hardenberg en Leusen. En ook bedrijven als Shell, KLM, Rabobank, etc.

Het kost de gemeente in middelen niet iets ‘extra’s’ maar het moet ingepast worden binnen de taken en taakplannen. De gemeente Schiedam zou dit kunnen faciliteren, maar zet dit samen op met de Schiedammers.


Dit voorstel is

buttons_in-uitvoering_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.