Schiedammers & de stad samen aan de slag

Aanbevelingsbrief voor ‘Kunst in de etalage’

Aanbevelingsbrief van wethouder

Bob van Vliet maakt zich sterk voor ‘Kunst in de Etalage’. Want waarom etalages van winkels leeg laten staan, of rommelig laten, terwijl er zoveel kunstenaars staan te trappelen om hun mooie kunst te laten zien? Het voormalige Parti-pand van John van Buuren aan de Hoogstraat werd er een prachtige mini-galerie door. Maar niet alle pandeigenaren waren de afgelopen tijd even gastvrij voor dit idee. Wethouder Alexander van Steenderen steunt Bob nu met een aanbevelingsbrief waarin ook afbeeldingen staan van mogelijke kunst voor de etalages. Bob van Vliet gaat er de komende tijd mee langs winkelpandeigenaren van de Hoogstraat en de Groenelaan. Worden de lege etalages dan toch nog pareltjes in de winkelstraat?

IMG_6990  b441e977d261b54f42af7dba639645bd

Bob van Vliet (links) ontvangt een enthousiasmerende aanbevelingsbrief van wethouder Aleaxander van Steenderen. Rechts de mooi ingerichte etalage van voormalig Parti van John van Buuren. 

****

Bob van Vliet werd door PopUpTV geïnterviewd over zijn voorstel. Bekijk het filmpje hier.

In Schiedam staan veel winkelruimten langdurig leeg. De indiener wil in die ruimten kunstenaars hun werk laten exposeren: ‘Kunst in de etalage’. Hij doet dit al met succes al in andere steden zoals Woensdrecht en Bergen op Zoom. Het voordeel voor de winkelbezitter is de preventieve werking die ervan uitgaat: dat er geen verder verloop van andere ondernemers in dezelfde straat is en dat het onroerend goed niet achteruit gaat. Leegstand is immers ook gevoelig voor vandalisme. Kunstenaars zijn erbij gebaat dat een groot publiek kennis kan nemen van hun werken en ze in contact kunnen komen met omwonenden. Ook Schiedam zelf is erbij gebaat, want kunst in de etalage is voor de bezoekers van onze mooie stad een heel wat beter gezicht dan leegstaande en soms smoezelige winkeletalages. De indiener heeft een twintigtal kunstenaars klaar staan om deze etalages met hun werken te etaleren.

Bob van Vliet loopt tegen het probleem aan dat de vastgoedeigenaren niet willen meewerken en de normale huur vragen. In Bergen op Zoom en Woensdrecht werkt de winkeliersvereniging samen met de gemeente om deze winkelbezitters te motiveren om deze ruimtes via een contract voor een bepaalde tijd ter beschikking te stellen. De indiener stelt voor om met de gemeente Schiedam, winkeliers, winkelbezitters en kunstenaars aan tafel te gaan om tot een gezamenlijke  uitvoering te komen.

Bob van Vliet heeft inmiddels contact met de  winkeliersvereniging en de winkelstraatmanagers  om voor een goede afstemming zorg te dragen. De eerste etalage die in de Hoogstraat werd ingericht, werd regelmatig door winkelend publiek goed bekeken. Binnenkort zal de invulling  worden vernieuwd. Verder zijn er verschillende plannen voor de Groenelaan. De grootste uitdaging is het overtuigen van de eigenaren om hun etalages ter beschikking te stellen.

HS 180 foto 2

De eerste etalage die Bob van Vliet op de Hoogstraat inrichtte.

 


Ook een goed voorstel voor SchiedamsDOEN? Mail naar post@schiedamsdoen.nl en vermeld duidelijk je naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.