Schiedammers & de stad samen aan de slag

103. Join the pipe: water aan de Nolenslaan

De indiener wil een watertappunt aanleggen op de Nolenslaan, terwijl er elders in de wereld waar water niet zo vanzelfsprekend is als hier, er ook een komt. Wij werken zo in Schiedam mee aan een internationaal sociaal netwerk van waterkraandrinkers. We leveren zo een bijdrage aan het eerlijker verdelen van drinkwater over de wereld en maken bewoners en bedrijven bewust van duurzaam omgaan met water. Het onderwijs en ondernemers kunnen rond het tappunt activiteiten organiseren. Samen bouwen we aan de langste waterleiding ter wereld om zo iedereen van schoon water te voorzien. Schiedammers kunnen hier hun flesje water vullen terwijl dat elders op de wereld gelijktijdig ook gebeurt.

Dit idee is bij de indiener ontstaan vanuit solidariteit met hen die het minder hebben. Hij wil zichtbaar bezig zijn met het uitvoerbaar maken van duurzaamheid. Het zou een prachtige pilot zijn om te zien hoe samengewerkt kan worden bij de uitvoering van dit idee! Niet lullen maar poetsen!

In het basis onderwijs kan hieraan aandacht gegeven worden, winkeliers kunnen een oogje in het zeil houden en ambtenaren zorgen voor onderhoud.

Bewoners hebben het idee ingebracht. Ambtenaren kunnen met hun kennis van waterhuishouding , buitenruimte en onderhoud zorgen dat het idee snel en passend uitgevoerd kan worden. Daarna kan een samenspel van ondernemers, bewoners, onderwijs en ambtenaren zorgen dat het idee omarmd en beleefd wordt.

Schiedammers en de gemeente winnen hiermee  dat er een praktische samenwerking ontstaat waardoor deskundigheid (ambtenaren) gekoppeld wordt aan actieve burgerkracht! Omdat het om een duurzaamheidsproject gaat wat leerzaam en nuttig is, zijn verbindingen te leggen tussen oud en jong , met een knipoog naar de toekomst.

In heel Nederland en in de rest van de wereld is hiermee al ervaring, zie www.jointhepipe.org. De uitvoering hiervan kost rond de € 5000. De indiener vindt dat de gemeente dit moet betalen.

Dit voorstel is helaas afgewezen. Dit kost te veel geld en betekent een te kleine verbetering van de samenwerking gemeente-stad.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.