Schiedammers & de stad samen aan de slag

102. Werkplaats van Droom naar Daad

De indiener organiseert in het eerste half jaar twee keer een middag een werkplaats waar culturele initiatiefnemers met hun ideeën kunnen komen werken. We zullen dan gezamenlijk het idee uitwerken naar een plan waarmee de realisatie een stapje verder wordt gebracht.

Indiener stelt voor dat de gemeente de ruimte, telefoon, internet en een paar handige handen met kennis van zaken organiseert. De culturele initiatiefnemers komen met ideeën. Zo kunnen Schiedammers en de gemeente mogelijke ideeën realiseren. En er ontstaat een netwerk van culturele initiatiefnemers en organisaties waarmee ze kunnen samenwerken. Er vormt zich een overdraagbare werkwijze die door dit netwerk zelf kan worden opgepakt. Indiener hoopt dat er zo een nieuwe dynamiek ontstaat.

Op het Stadskantoor Schiedam wordt zo al gewerkt op verschillende plekken.

De indiener denkt dat het wat koffie en thee kost die uit een vrijwillige bijdrage van de culturele initiatiefnemer kan komen.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.