Schiedammers & de stad samen aan de slag

101. Kunst en 1%-regeling op projecten

Wanneer kunst een basis-faciliteit van de gemeente Schiedam is, (dus beleid) dan zou bij elk project in de stad wat van enige importantie is, de 1%-regeling moeten worden toegepast.

Een project moet dan via een Programma van Eisen zichtbaar maken dat die regeling voor Schiedamse projecten van toepassing is.

Zo weten inwoners van Schiedam dat de gemeentelijke diensten bij de realisatie van een project voor een kunstinvulling (Plan) zorgen. Dit plan wordt dan geparticipeerd met de bewoners.

Tien tot vijftien jaar geleden bestond een 1%-regeling waarmee de kunstenaarswereld werd gesteund en waardoor de gebruikers een groot kunst- en cultuuraanbod kregen.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.