Schiedammers & de stad samen aan de slag

09. Vrije uitlaatvoorzieningen voor grotere honden

Een paar jaar geleden is in het kader van het dierenwelzijn een plan geschreven over de uitlaatgebieden binnen Schiedam en de mogelijkheden om de hond daar los uit te laten. Er zijn nog steeds wijken in Schiedam waar je je hond niet goed los kunt uitlaten. Dat is niet goed voor het welzijn van de hond. Er is vooral behoefte aan het inrichten van afgesloten oppervlakten waar je grotere honden veilig los kunt laten. Dat kan zonder veel technische aanpassingen en kosten worden gerealiseerd.

De indiener van het voorstel vraagt of hondenbezitters en de gemeente samen nog een keer goed naar de aangebrachte voorstellen kunnen kijken. Hoe kunnen we die plannen op een reële manier samen uitwerken? De indiener ziet twee grote voordelen:

  1. Minder overlast van honden.
  2. Meer meedenken van hondenbezitters, met als gevolg betere uitvoering van de verordeningen, omdat de hondenbezitters zo goed betrokken zijn.

De indiener denkt dat de voorzieningen verspreid over een paar jaar gerealiseerd kunnen worden. Wellicht vergt de investering wel meer dan 10.000 euro. De gemeente kan dit betalen vanuit de hondenbelasting die de hondenbezitters betalen: jaarlijks in totaal 350.000 euro.


Dit voorstel is

buttons_afgewezen_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.