Schiedammers & de stad samen aan de slag

06. Bottum-up communicatieplan

Indiener wil Het Groot Schiedams Communicatieplan ontwikkelen. Het is bedoeld om door samenwerking van ambtenaren en bewoners van Schiedam een helder plan te krijgen. De ambtenaren schrijven dit downstairs, de bewoners upstairs (bottum up). Dan wordt duidelijk of beide conceptplannen elkaar raken. Zo niet, dan zal aan het eindplan met elkaar gesleuteld moeten worden, om na vaststelling daarmee te gaan werken. Voor iedereen als leidraad om met elkaar in de toekomst te kunnen samenwerken, te communiceren, te refereren, is dit van essentieel belang. Ook kan er door Schiedammers worden meegedacht over handige, effectieve en goedkopere middelen die je kunt inzetten voor de communicatie.

Doordat er valt te besparen op de inzet van communicatiemiddelen, denkt de indiener dat het tot een besparing kan leiden.


Dit voorstel is

buttons_no-niet-gestart_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.