Schiedammers & de stad samen aan de slag

04. Minimale informatietermijn bij werkzaamheden

Bewoners worden regelmatig veel te laat geïnformeerd over werkzaamheden die ergens gaan plaatsvinden. Daardoor worden bewoners, winkeliers en evenementenorganisatoren soms verrast door afgesloten wegen of bruggen. Dat kan voor de toelevering van winkeliers of voor het welslagen van een evenement grote consequenties hebben.

Indiener vindt dat er een richtlijn moet komen over de termijn waarop de gemeente bewoners informeert over aanstaande werkzaamheden. Het bestaande participatieprotocol moet voortaan gelden voor alle werkzaamheden in de openbare ruimte. Per activiteit moet een minimale informatietermijn worden bepaald. Als de gemeente die termijn niet haalt, dan moet het werk worden opgeschort. De gemeente moet dus zorgdragen voor een accurate uitvoering van het participatieprotocol bij alle werkzaamheden in de openbare ruimte. En de gemeente moet  minimale infotermijnen opstellen. Hierdoor ontstaat een betere informatievoorziening richting bewoners, winkeliers en evenementenorganisaties en een betere verstandhouding tussen gemeente en burgers.


buttons_via-ander-kanaal_frame

Social Media

We houden u graag op de hoogte van SchiedamsDOEN.